UMF
Vineri, 08 Iulie 2016 11:02

Lucrari de coborare ascensor cota pardoseala finita cladire Biblioteca si Rectorat str. V. Babes nr. 8

Denumire: Lucrari de coborare ascensor cota pardoseala finita cladire Biblioteca si Rectorat str. V. Babes nr. 8

Cod CPV :45223200-8-Lucrari de structura

Data postare:08.07.2016

Preţ estimat:  13 745.96 exclusiv TVA astfel:

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 15.07.2016 ora 12.00

Termen de execuție:  30 zile de la data semnarii contractului si emiterii ordinului de incepere

Nota:Se coreleaza durata de executie din memoriu tehnic cu cea din invitatie.Termenul de executie este de 30 zile de la data semnarii contractului si emiterii ordinului de incepere

Ofertele vor fi depuse pe platforma electronica SEAP-sectiunea cumparari directe, operatorul economic avand obligatia de a informa Autoritatea contractanta privind depunerea ofertei la adresa de email trebuie să cuprindă :pretul ofertat.Dupa acceptare ofertantul potential castigator va depune in original, la registratura UMF, str. V. Babes nr. 8 urmatoarele: Formular de ofertă, Formular F6, Formulare F1, F2, F3.

Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, procedeu special, marca de fabricatie sau comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si  nu au ca  efect favorizarea sau eliminarea unor anumiti operatori economici sau a anumitor produse.Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea echivalent.

Pentru clarificări şi sau detalii tehnice ne puteţi contacta la  tel / fax la numărul 0264-334 227, Serviciul tehnic, ing. Pasc Emil, ing. Lolos Iulian, 0374-834800, 0374-834801 Birou achizitii lucrari 0374-834803

Ofertanți:

Câștigător:

Preț ofertat:

Accesat de 2153 de ori