UMF
Marți, 12 Iulie 2016 10:49

Lucrari de reparatii pardoseli-Catedra de limbi moderne

Denumire: Lucrari de reparatii pardoseli-Catedra de limbi moderne

Cod CPV :45432130-4-Lucrari de imbracare a pardoselilor

Data postare:12.07.2016

Preţ estimat:  35 024.41 exclusiv TVA astfel:

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 18.07.2016 ora 12.00

Termen de execuție:  30 zile de la data semnarii contractului si emiterii ordinului de incepere

Ofertele vor fi depuse pe platforma electronica SEAP-sectiunea cumparari directe, operatorul economic avand obligatia de a informa Autoritatea contractanta privind depunerea ofertei la adresa de email trebuie să cuprindă :pretul ofertat.Dupa acceptare ofertantul potential castigator va depune in original, la registratura UMF, str. V. Babes nr. 8 urmatoarele: Formular de ofertă, Formular F6, Formulare F1, F2, F3.

Pentru clarificări şi sau detalii tehnice ne puteţi contacta la  tel / fax la numărul 0264-334 227, Serviciul tehnic, ing. Pasc Emil, sing. Calin Suarasan, 0374-834800, 0374-834801 Birou achizitii lucrari 0374-834803

Ofertanți:

Câștigător:

Preț ofertat:

Accesat de 2417 de ori