UMF
Marți, 12 Iulie 2016 11:00

Lucrari de revopsire, servicii de reparare si intretinere Camin IX si Camin VIIA Hasdeu

Denumire: Lucrari de revopsire, servicii de reparare si intretinere Camin IX si Camin VIIA Hasdeu

Cod CPV :45442180-2-Lucrari de revopsire

Data postare:12.07.2016

Preţ estimat:  97437.42 exclusiv TVA astfel:

Lot 1         76 766.41 lei fara TVA- Camin IX Hasdeu

Lot 2         20 671.01 lei fara TVA- Camin VII A Hasdeu

TOTAL     97 437.42 lei exclusiv TVA

 Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 18.07.2016 ora 12.00

Termen de execuție:  30 zile de la data semnarii contractului si emiterii ordinului de incepere

Ofertele vor fi depuse pe platforma electronica SEAP-sectiunea cumparari directe, operatorul economic avand obligatia de a informa Autoritatea contractanta privind depunerea ofertei la adresa de email trebuie să cuprindă :pretul ofertat.Dupa acceptare ofertantul potential castigator va depune in original, la registratura UMF, str. V. Babes nr. 8 urmatoarele: Formular de ofertă, Formular F6, Formulare F1, F2, F3.

Pentru clarificări şi sau detalii tehnice ne puteţi contacta la  tel / fax la numărul 0264-334 227, Serviciul tehnic, ing. Pasc Emil, ing. Dunkler Brigitta, 0374-834800, 0374-834801 Birou achizitii lucrari 0374-834803

Ofertanți:

Câștigător:

Preț ofertat:

 

Accesat de 3035 de ori