UMF
Joi, 21 Iulie 2016 15:25

Proiectare si executie lucrari de alimentare cu energie electrica Camin B11, B13, X, IX

Denumire: Proiectare si executie lucrari de alimentare cu energie electrica Camin B11, B13, X, IX

Cod CPV:71321000-4-Servicii de proiectare tehnica a inst. mecanice si electrice pentru constructii

Data postare:21.07.2016

Preţ estimat:  58 279.67 exclusiv TVA astfel:

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 28.07.2016 ora 14.00

Termen de execuție: 45 zile de la data semnarii contractului si emiterii ordinului de incepere

Ofertele vor fi depuse pe platforma electronica SEAP-sectiunea cumparari directe, operatorul economic avand obligatia de a informa Autoritatea contractanta privind depunerea ofertei la adresa de email trebuie să cuprindă :pretul ofertat.Dupa acceptare ofertantul potential castigator va depune in original, la registratura UMF, str. V. Babes nr. 8 urmatoarele: Formular de ofertă, Formular F6, Formulare F1, F2, F3, autorizatii, plan amplasare camine retele electrice

Nota: Firma care executa proiectarea si executia trebuie sa fie autorizata ANRE cu autorizatii tip:

C1A-Proiectare linii electrice aeriene(LEA) sau linii electrice subterane(LES) cu tensiunea nominala (un) de 0.4-20kV si posturi de transformare (PT) cu tensiuni superioare de cel mult 20kV

C2A-Executie linii electrice aeriene(LEA) sau linii electrice subterane(LES) cu tensiunea nominala (un) de 0.4-20kV si posturi de transformare (PT) cu tensiuni superioare de cel mult 20kV

Pentru clarificări şi sau detalii tehnice ne puteţi contacta la  tel / fax la numărul 0264-334 227, Serviciul tehnic, ing. Pasc Emil, ing. Resiga Mircea, 0374-834800, 0374-834801 Birou achizitii lucrari 0374-834803.La cerere se poate face vizita de amplasament.

 

Ofertanți:

Câștigător:

Preț ofertat:

Accesat de 2435 de ori