UMF
Miercuri, 03 August 2016 10:46

Consultanță in vederea întocmirii caietului de sarcini pentru reparații la sălile de lectură

Denumire:  Consultanță in vederea întocmirii caietului de sarcini pentru reparații la sălile de lectură

Cod CPV: 71530000-2

Data postare:  03.08.2016

Preţ estimat:  10208,33  lei  exclusiv TVA

Criteriul de atribuire:  Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere:  05.08.2016 ora 12,00

Termen de execuție: 7 zile de la publicarea câștigătorului

Ofertele se vor depune in catalogul de produse/servicii  SEAP și se va  trimite o notificare prin e-mail la adresa

Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul 0264-597 256 int 2803,  și pe  adresa de e-mail   , iar pentru informații tehnice la nr tel 0264-597 256 int 2800 şi/sau pe tel-fax la numărul 0264-334 227 

Pe parcursul achizitiei s-a constatat că lucrările se referă la remedieri in perioada de garanţie acordată unei lucrări executate şi recepţionate. In aceste condiţii contravaloarea remedierilor şi implicit  a consultanţei revin executantului, motiv pentru care achiziţia se anulează.

 

 

Accesat de 2462 de ori