UMF
Vineri, 23 Septembrie 2016 13:39

Certificate de performanță energetică

Denumire:  Elaborare certificate de  performanță energetică

Cod CPV: 71314310-8

Data postare:  23.09.2016

Preţ estimat:  19.950 lei  exclusiv TVA

Criteriul de atribuire:  Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere:  30.09.2016 ora 12,00

Termen de execuție : 30 zile de la publicarea câștigătorului.

Ofertele se vor transmite  pe e- mail la adresa  , oferta declarată câștigătoare urmând a fi încărcată în catalogul de produse a  site-ului  www.e-licitație.ro

Se va anexa copie după certificatul de atestare auditor energetic pentru cladiri

Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul 0264-597 256 int 2803,  și pe  adresa de e-mail  , iar pentru informații tehnice la nr tel 0264-597 256 int 2801, şi/sau pe tel-fax la numărul 0264-334 227  Arh. Livia Pop

Ofertanți: S.C. Four Media SRL, S.C. Shumicon SRL, Stancu V.  Marian, Theodorescu Gh. Ionuț  Eduard, S.C. Distinct Proiect SRL-D, S.C. Auditenergetic Consulting SRL, S.C. Smartconsultingși SCCoronaTimexim, S.C. BDS Proiect SRL, S.C. Consvizor SRL, S.C. Funciara SRL, S.C. Senzorex Senzori și Aplicații, S.C. Rota Inst SRL, și S.C. Microexpert SRL

Câștigător: S.C. Consvizor SRL

Preț ofertat : 4487,00 lei

Accesat de 3583 de ori