UMF
Vineri, 23 Septembrie 2016 14:47

Elaborare expertiză tehnică de securitate la incendiu ANULATĂ

Denumire:  Elaborare expertiză tehnică de securitate la incendiu

Cod CPV: 71319000-7

Data postare:  23.09.2016

Preţ estimat:  2800,00 lei  exclusiv TVA

Criteriul de atribuire:  Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere:  30.09.2016 ora 12,00

Termen de execuție : 30 zile de la publicarea câștigătorului

Ofertele se vor transmite  pe e- mail la adresa  , oferta declarată câștigătoare urmând a fi încărcată în catalogul de produse a  site-ului  www.e-licitație.ro

Se va anexa copie după autorizare.

Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul 0264-597 256 int 2803,  și pe  adresa de e-mail  , iar pentru informații tehnice la nr tel 0264-597 256 int 2801, şi/sau pe tel-fax la numărul 0264-334 227  Arh. Livia Pop

Ofertanți: Nu s-a primit nici o ofertă, achizitia se va relua.

Câștigător:

Preț ofertat :

Accesat de 3645 de ori