UMF
Miercuri, 19 Octombrie 2016 14:59

Servicii de reparare echipament de restaurant: masă caldă "bain marie"

Denumire: Servicii de reparare echipament de restaurant:  masa calda bain marie

Cod CPV: 50882000-1

Data postare:  19.10.2016

Preţ estimat:  910,00 lei  exclusiv TVA

Criteriul de atribuire:  Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere:  24.10.2016 ora 12,00

Termen de executie : 7 zile de la publicarea câștigătorului

Ofertele se vor transmite la pe e- mail la adresa  , oferta declarată câștigătoare urmând a fi încărcată în catalogul de produse a  site-ului  www.e-licitație.ro Ofertele vor fi insoțite de o copie a autorizării.

Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul 0264-597 256 int 2803,  și pe  adresa de e-mail  , iar pentru informații tehnice la nr tel 0264-597 256 int 2804, şi/sau pe tel-fax la numărul 0264-334 227  Ing. Iulian Loloș  

Ofertanți: S.C. FMA Service SRL

Câștigător: S.C. FMA Service SRL

Preț ofertat : 905,00 lei

Accesat de 3451 de ori