UMF
Vineri, 04 Noiembrie 2016 12:42

Piese pentru repararea instalațiilor sanitare la cămine (noiembrie)


Denumire: Piese pentru repararea instalațiilor sanitare la cămine (noiembrie) 

Cod CPV: 44410000-7

Data postare:  04.11.2016

Preţ estimat:  11955,00 lei  exclusiv TVA

Criteriul de atribuire:  Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere:  09.11.2016 ora 14,00

Termen de livrare: 7 zile de la publicarea câștigătorului/atribuire SEAP

Ofertele se vor transmite la pe e- mail la adresa  , oferta declarată câștigătoare urmând a fi încărcată în catalogul de produse a  site-ului  www.e-licitație.ro

Ofertele vor cuprinde și cheltuielile de livrare la magazia UMF

Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul 0264-597 256 int 2803,  și pe  adresa de e-mail  , iar pentru informații tehnice la nr tel 0264-597 256 int 2804, şi/sau pe tel-fax la numărul 0264-334 227  Teh. Vasile Boar

Ofertanți: SC Magsan TS SRL și SC Dumas Distributie SRL

Câștigător: SC Dumas Distributie SRL

Preț ofertat : 6698,50 lei

Accesat de 3313 de ori