UMF
Joi, 10 Noiembrie 2016 15:05

Servicii de dirigentie de santier pentru executie lucrarilor de Reabilitare Amfiteatru Medicala V-str. Tabacarilor nr. 21 Cluj-Napoca

Denumire: Servicii de dirigentie de santier pentru executie lucrarilor de Reabilitare Amfiteatru Medicala V-str. Tabacarilor nr. 21 Cluj-Napoca

Cod CPV : 71520000-9- Servicii de supraveghere a lucrarilor

 

Data postare:10.11.2016

Preţ estimat:  19 358.06 exclusiv TVA astfel:

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 16.11.2016

Termen de execuție:  6 luni de la data semnarii contractului si emiterii ordinului de incepere

Ofertele vor fi depuse pe platforma electronica SEAP-sectiunea cumparari directe, operatorul economic avand obligatia de a informa Autoritatea contractanta privind depunerea ofertei la adresa de email trebuie să cuprindă :pretul ofertat.Dupa vizualizarea ofertelor financiare de catre Autoritatea contractanta, ofertantul potential castigator va depune in original sau in copie conform cu originalul(in cazul autorizatiilor), la registratura UMF, str. V. Babes nr. 8 urmatoarele: Formular de ofertă, Formular F6, autorizatiile aferent domeniilor de autorizare solicitate in caietul de sarcini

Pentru clarificări şi sau detalii tehnice ne puteţi contacta la  tel / fax la numărul 0264-334 227,  0374-834800, Serviciul tehnic, ing. Dunkler Brigitta,  Birou achizitii lucrari 0374-834803

Ofertanți:

SC MBC CONSULT SRL, SC DISTINCT PROIECT SRL-D, SC MBI CONSTRUCT INVEST SRL, SC MILCONSROM SRL-D

Câștigător: SC MBC CONSULT SRL

Preț ofertat:

9 900.00lei

Accesat de 3555 de ori