UMF
Vineri, 09 Decembrie 2016 14:22

Servicii de supraveghere si dispecerizare 12 centrale automatizate

Denumire: Servicii de supraveghere si dispecerizare 12 centrale automatizate

Cod CPV : 42961000-0 Sisteme de comanda si control

 

Data postare:09.12.2016

Preţ estimat:  125 280.00 exclusiv TVA astfel:

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 16.12.2016

Termen de execuție:  12 luni de la data semnarii contractului si emiterii ordinului de incepere.Contractul va intra in vigoare cu data de 01.01.2017

Ofertele vor fi depuse pe platforma electronica SEAP-sectiunea cumparari directe, operatorul economic avand obligatia de a informa Autoritatea contractanta privind depunerea ofertei la adresa de email trebuie să cuprindă :pretul ofertat.Dupa vizualizarea ofertelor financiare de catre Autoritatea contractanta, ofertantul potential castigator va depune in original , la registratura UMF, str. V. Babes nr. 8 urmatoarele: Formular de ofertă, Formular F6, Declaratie privind insusirea caietului de sarcini.

Pentru clarificări şi sau detalii tehnice ne puteţi contacta la  tel / fax la numărul 0264-334 227,  0374-834800, Serviciul tehnic, ing. Mircea Resiga,  Birou achizitii lucrari 0374-834803

Ofertanți:

Câștigător:

Preț ofertat:

PROCEDURA ANULATA CONFORM ART.212  ALIN. 1  LIT.C) DIN LEGEA 98/2016.MOTIVUL: OMISIUNI IN DOCUMENTATIE

Accesat de 3159 de ori