UMF
Joi, 15 Decembrie 2016 13:02

Intretinere , controale de supraveghere( minim 2/luna), depanari si revizii tehnice curente si revizie generala anuala la ascensoarele CAMINELOR si CLADIRILOR UMF „Iuliu Hatieganu” Cluj- Napoca

 

Denumire:          Intretinere , controale de supraveghere( minim 2/luna), depanari si revizii                 tehnice curente si revizie generala anuala la ascensoarele CAMINELOR si                 CLADIRILOR UMF „Iuliu Hatieganu”Cluj- Napoca

 

Cod CPV:         50750000-7

 

Data postare:    15.12.2016

 

Pret estimat:a)pentru cladiri- revizie generala= 8.271,00 lei exclusiv TVA

 

                                               -intretinere, reparatie accidentala a ascensoarelor=57830,00 lei                                                            exclusiv TVA

 

                        b)pentru camine( 4 buc) : - revizie generala= 6.617,00 lei exclusiv TVA

 

                                                       -intretinere, reparatie accidentala a                                                                                       ascensoarelor =19.400,00 lei exclusiv TVA

 

            TOTAL CLADIRI SI CAMINE : -revizie generala si intretinere, reparatie accidentala a                                                     ascensoarelor              = 92.118,00 lei    exclusiv TVA

 

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut .

 

Data limita de depunere: 21.12.2016          

 

Termen de executie : anual

 

Ofertele se vor posta pe SEAP pe site-ul e-licitatie.ro – sectiunea cumparari directe , operatorul economic avand obligatia de a informa Autoritatea contractanta privind depunerea ofertei la adresa  de email .

 

Ofertele trebuie sa cuprinda: pretul ofertat fara TVA. Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

 

Ofertantul castigatior va depune in original , la Registratura UMF , str. Victor Babes nr. 8 urmatoarele :        oferta tehnica, oferta financiara , Autorizatie ISCIR, Declaratie privind insusirea caietului de sarcini.

 

Se anexează la prezenta :  -  Caietul de sarcini si tabelele cu ascensoarele/locaţii pentru                                                cămine şi clădiri.                   

 

 Pentru clarificari si/sau detalii privind achizitia ne puteti contacta telefonic la numarul de telefon 0374/834802 sau pe adresa de mail , persoana de legatura Calugar Nicoleta –Biroul Achizitii Lucrari .

 

Ofertanti: S.C. Kone Ascensorul SA

 

Castigator:  S.C. Kone Ascensorul SA

 

Pret ofertat: 92100

 

Accesat de 3430 de ori