UMF
Joi, 15 Decembrie 2016 13:23

Verificarea periodică a instalaţiilor de utilizare gaze naturale, puncte de ardere la căminele şi clădirile UMF

 

Denumire:          Verificarea periodică a instalaţiilor de utilizare gaze naturale, puncte de                   ardere la căminele şi clădirile UMF

 

Cod CPV:         50711000-2

 

Data postare:    15.12.2016

 

Pret estimat:   pentru cladiri este 27.083,00 lei exclusiv TVA

 

                        pentru camine este 9.750,00 lei  exclusiv TVA

 

                        _____________________________________

 

                                                           TOTAL CLADIRI SI CAMINE : 36.833,00 lei exclusiv TVA

 

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut .

 

Data limita de depunere: 21.12.2016          

 

Termen de executie : anual

 

Ofertele se vor posta pe SEAP pe site-ul e-licitatie.ro – sectiunea cumparari directe , operatorul economic avand obligatia de a informa Autoritatea contractanta privind depunerea ofertei la adresa  de email .

 

Ofertele trebuie sa cuprinda: pretul ofertat fara TVA. Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

 

Ofertantul castigatior va depune in original , la Registratura UMF , str. Victor Babes nr. 8 urmatoarele :        oferta tehnica, oferta financiara , Autorizatie ANRE , Declaratie privind insusirea caietului de sarcini.

 

Se anexează la prezenta :  -  Caietul de sarcini si Lista cu punctele de ardere la cladiri si                                                  camine

 

 

 

 Pentru clarificari si/sau detalii privind achizitia ne puteti contacta telefonic la numarul de telefon 0374/834802 sau pe adresa de mail , persoana de legatura Calugar Nicoleta –Biroul Achizitii Lucrari .

 

 

CLARIFICARI LA LISTA PUNCTELOR DE ARDERE.

 S-a modificat totalul punctelor de ardere . total PUNCTE DE ARDERE este:  CAMINE + CLADIRI + HOTEL = 884  PUNCTE DE ARDERE .

Va rog sa luati in considerere ultima lista atasata  : fisierul " 2017- Lista corecta cu  punctele de ardere la camine , cladiri si hotel UMF" .

 

 

 

 

Ofertanti: SC Abcony Serv SRL-D

 

Castigator:SC Abcony Serv SRL-D

 

Pret ofertat: 36244,00 lei

 

Accesat de 3764 de ori