UMF
Joi, 15 Decembrie 2016 13:38

Servicii de mentenanta bariere automate la cladiri si camine UMF Cluj Napoca

 

Denumire:          Servicii de mentenanta bariere automate la cladiri si camine UMF Cluj                                  Napoca

 

Cod CPV:         50800000-3

 

Data postare:    15.12.2016

 

Pret estimat: 14.414 lei exclusiv TVA

 

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut .

 

Data limita de depunere: 21.12.2016          

 

Termen de executie : anual

 

Ofertele se vor posta pe SEAP pe site-ul e-licitatie.ro – sectiunea cumparari directe , operatorul economic avand obligatia de a informa Autoritatea contractanta privind depunerea ofertei la adresa  de email .

 

Ofertele trebuie sa cuprinda: pretul ofertat fara TVA. Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

 

Ofertantul castigatior va depune in original , la Registratura UMF , str. Victor Babes nr. 8 urmatoarele :        oferta tehnica, oferta financiara , Atestat  ANRE , Declaratie privind insusirea caietului de sarcini.

 

Se anexează la prezenta :  -  Caietul de sarcini si tabelele cu barierele/locaţii pe                                         cămine şi clădiri.            

 

 

 

 Pentru clarificari si/sau detalii privind achizitia ne puteti contacta telefonic la numarul de telefon 0374/834802 sau pe adresa de mail , persoana de legatura Calugar Nicoleta –Biroul Achizitii Lucrari .

 

Ofertanti: S.C. Last Chance SRL

 

Castigator: S.C. Last Chance SRL

 

Pret ofertat: 7800,00 lei

 

Accesat de 3291 de ori