UMF
Miercuri, 21 Decembrie 2016 15:51

Servicii de supraveghere si dispecerizare 12 centrale automatizate

Denumire: Servicii de supraveghere si dispecerizare 12 centrale automatizate

Cod CPV : 42961000-0 Sisteme de comanda si control

 

Data postare:21.12.2016

Preţ estimat:  125 280.00 exclusiv TVA

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 29.12.2016  ora 10.00

Termen de execuție:  12 luni de la data semnarii contractului si emiterii ordinului de incepere

Ofertele vor fi depuse pe platforma electronica SEAP-sectiunea cumparari directe, operatorul economic avand obligatia de a informa Autoritatea contractanta privind depunerea ofertei la adresa de email trebuie să cuprindă :pretul ofertat.Dupa vizualizarea ofertelor financiare de catre Autoritatea contractanta, ofertantul potential castigator va depune in original sau in copie conform cu originalul(in cazul autorizatiilor), la registratura UMF, str. V. Babes nr. 8 urmatoarele: Formular de ofertă, Formular F6, Propunerea tehnica, Autorizatii .

Pentru clarificări şi sau detalii tehnice ne puteţi contacta la  tel / fax la numărul 0264-334 227,  0374-834800, Serviciul tehnic, ing. Mircea Resiga,  Birou achizitii lucrari 0374-834803

Ofertanți: RA TERMOFICARE SA

Câștigător: RA TERMOFICARE SA

Preț ofertat: 125 280.00 lei

Accesat de 3491 de ori