UMF
Miercuri, 01 Februarie 2017 14:58

Servicii de colectare, transport si neutralizare deseuri medicale periculoase

 

Denumire:      Servicii de colectare, transport si neutralizare deseuri medicale periculoase

 

 

 

Cod CPV:         90524400-0

 

Data postare:    30.01.2017

 

Pret estimat: 29495 lei exclusiv TVA, cantitatea totala 6500 kg / an

 

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut .

 

Data limita de depunere: 06.02.2017          

 

Durata contractului: de la data semnarii si pana la data de 31.12.2017

 

Executia contractului  : la solicitarea catedrelor

 

                                   Frecventa de lucru : de 3 ori pe saptamana

 

Ofertele se vor trimite la adresa  de email  .

 

Ofertele trebuie sa cuprinda: pretul unitar / kg ofertat  fara TVA si valoarea totala a ofertei fara TVA pentru cantitatea totala de 6500 kg.

 

Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

 

  • Ofertantul castigator va posta pretul unitar/ kg ofertat  in SEAP , cu precizarea pentru 6500 kg si apoi va depune  in original , la Registratura UMF , str. Victor Babes nr. 8 urmatoarele : oferta tehnica, oferta financiara , Autorizatie de mediu eliberata de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului in copie conform cu originalul.

 

 

 

Se anexează la prezenta :  -  Caietul de sarcini si tabelele cu disciplina/ de unde se face                                                   colectarea deseurilor medicale periculoase

 

 

 

 Pentru clarificari si/sau detalii privind achizitia ne puteti contacta telefonic la numarul de telefon 0374/834802 sau pe adresa de mail , persoana de legatura Calugar Nicoleta –Biroul Achizitii Lucrari si Servicii .

 

Ofertanti: SC AKSD ROMANIA SRL, SC STERICYCLE ROMANIA SRL

 

Castigator:SC AKSD ROMANIA SRL

 

Pret ofertat: 4,45 lei/ kg

 

Accesat de 4159 de ori