UMF
Luni, 13 Februarie 2017 11:28

Teste evaluare psihologica si materiale aferente

Denumire:         Teste evaluare psihologica  si materiale aferente

Cod CPV:           22110000-4

Data postare:    13.02.2017

Pret estimat: a) Kit NEOPIR (scorare Psy4) Manualul NEOPIR/NEOFFI(1 buc),Punct Psy4 pentru administrarea/scorarea NEOPIR (10 buc.), Formular de testare pentru NEOPIR (5 buc.), Foaie de raspuns pentru NEOPIR (10 buc) – 966.00 lei exclusiv TVA

                             b) Kit MMSE-2 (scorare manuala) Manualul MMSE-2 (1 buc.), cate 30 de buc.din fiecare : Formularul rosu, versiunea extinsa EV MMSE-2, Formularul albastru, versiunea extinsa EV MMSE-2, Formularul rosu, versiunea standard SV MMSE-2, Formularul albastru, versiunea standard SV MMSE-2, Formularul rosu, versiunea scurta BV MMSE-2, Formularul albastru, versiunea scurta BV MMSE-2, Brosura cu norme MMSE-2 (1 buc), Grilele transparente si suplimente scale MMSE-2 (1 buc.) – 1386.00 lei exclusiv TVA

              TOTAL  = 2352,00 lei    exclusiv TVA

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut .

Data limita de depunere: 24.02.2017

Ofertele se vor posta pe SEAP pe site-ul e-licitatie.ro – sectiunea cumparari directe , operatorul economic avand obligatia de a informa Autoritatea contractanta privind depunerea ofertei la adresa  de email .

Ofertele trebuie sa cuprinda: pretul ofertat fara TVA. Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

Ofertantul castigatior va depune in original , la Registratura UMF , str. Victor Babes nr. 8 Cluj-Napoca  urmatoarele : oferta financiara                   

 Pentru clarificari si/sau detalii privind achizitia ne puteti contacta telefonic la numarul de telefon 0374/834802 sau pe adresa de mail , persoana de legatura  Elena Hiriscau  –Biroul Achizitii Lucrari .

Ofertanti:

Castigator:

 

Pret ofertat:

Accesat de 3866 de ori