UMF
Joi, 23 Martie 2017 12:49

Lucrari de reparatii si inlocuire parchet –Semiologie Medicala II

Denumire: Lucrari de reparatii si inlocuire parchet –Semiologie Medicala II

Cod CPV  45432113-9 Lucrari de parchetare

Data postare: 23.03.2017

Preţ estimat:  19 920.20 lei exclusiv TVA

 Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 29.03.2017 ora 12.00

Termen de execuție: 7 zile calendaristice de la emiterea ordinului de incepere.Lucrarile se vor executa obligatoriu in saptamana 10.04.2017-15.04.2017

Ofertele se depun la registratura UMF str. Victor Babeş nr. 8-in atentia Biroului Achizitii Lucrari

Ofertele vor fi depuse in plicuri inchise şi trebuie să cuprindă : Formular de ofertă, Anexa la formular însoţit de Formularele F1, F2 şi F3, propunerea tehnica cu specificarea tehnologiei de executie si a materialelor utilizate, inclusiv fise tehnice la materialele avand pondere insemnata in cadrul ofertei.Dupa analiza documentatiei depuse ofertantul castigator va incarca pretul ofertat pe www.e-licitatie .ro sectiunea cumparari directe.

Pentru clarificări şi sau detalii tehnice ne puteţi contacta la  tel / fax la numărul 0264-597256 int. 2800, Serviciul tehnic,  sing. Suarasan Calin

Ofertanți:

Câștigător:

Preț ofertat:

Accesat de 3289 de ori