UMF
Joi, 30 Martie 2017 13:08

Servicii de intretinere si revizie tehnica a posturilor trafo

 

Denumire:          Servicii de intretinere si revizie tehnica a posturilor de transformare de la cladiri si camine UMF Cluj Napoca

 

Cod CPV: 50532200-5           

 

Data postare:    30.03.2017

 

Pret estimat: 7.980,00 lei exclusiv TVA

 

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut .

 

Data limita de depunere:  05.04.2017         

 

Termen de executie : pana la data de 31.12.2017

 

Ofertele se vor depune la Registratura UMF, str. Victor Babes nr. 8 in plic inchis. Ofertele vor contine urmatoarele documente: oferta tehnica, oferta financiara , Autorizatie   ANRE ( tip C1A si C2A).

 

Ofertantul castigatior va posta oferta pe SEAP pe site-ul e-licitatie.ro – sectiunea cumparari directe.Ofertele trebuie sa cuprinda: pretul ofertat fara TVA. Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

 

Se anexează la prezenta :  -  Memoriu tehnic justificativ                 

 

 

Pentru clarificari si/sau detalii privind achizitia ne puteti contacta telefonic la numarul de telefon 0374/834802 sau pe adresa de mail , persoana de legatura Calugar Nicoleta –Biroul Achizitii Lucrari .

 

Ofertanti:SC ELECTROPLUS SRL, SC ELECTRIC LINE SRL

 

Castigator:SC ELECTROPLUS SRL

 

Pret ofertat:6800,00 lei fara TVA

 

Accesat de 2741 de ori