UMF
Vineri, 21 Aprilie 2017 15:59

Revizie, reparatie si intretinere aparate de aer conditionat

 

Denumire:          Servicii reparatie, revizie si intretinere aparate de aer conditionat

 

Cod CPV:         50730000-1

 

Data postare:    21.04.2017

 

Pret estimat: 31.590,00 lei exclusiv TVA

 

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut .

 

Data limita de depunere: 27.04.2017          

 

Termen de executie : pana la data de 31.12.2017

 

Ofertele se vor trimite pe mail-ul  .

 

Ofertele trebuie sa cuprinda: pretul ofertat fara TVA. Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

 

Ofertantul castigatior va depune oferta pe SEAP pe site-ul e-licitatie.ro – sectiunea cumparari directe .

 

Se anexează la prezenta :  -  Caietul de sarcini

 

 

 

 Pentru clarificari si/sau detalii privind achizitia ne puteti contacta pe adresele de mail   sau  

 

Ofertanti:SC Abcony Serv SRL-D, SC Tehpro SRL

 

Castigator:SC Tehpro SRL

 

Pret ofertat:23.500,00 fara TVA

 

Accesat de 4932 de ori