UMF
Vineri, 28 Aprilie 2017 11:29

Filtre pentru instalatii de ventilare și aer conditionat

Denumire: Filtre pentru instalatii de ventilare și aer conditionat

Cod CPV: 42514310-8

Data postare:  28.04.2017

Preţ estimat:   22301,75 lei  exclusiv TVA

Criteriul de atribuire:  Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere:  04.05.2017

Termen de livrare: 7 zile de la publicarea câștigătorului/atribuire SEAP

Ofertele se vor transmite  pe e- mail la adresa  , oferta declarată câștigătoare urmând a fi încărcată în catalogul de produse a  site-ului  www.e-licitație.ro

Ofertele vor cuprinde și cheltuielile de livrare la magazia UMF

Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul 0264-597 256 int 2803,  și pe  adresa de e-mail  , iar pentru informații tehnice la nr tel 0264-597 256 int 2280, şi pe adresa de e-mail   Dl Ing. Liviu  Chirilă

Ofertanți: S.C. TehPro SRL, S.C. Euroecotech SRL și S.C. Prolem Instalmar SRL

Câștigător: Nici o ofertă  nu a fost conformă.  Achizitia se va relua.

Accesat de 3222 de ori