UMF
Vineri, 09 Iunie 2017 10:27

Servicii de proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu in vederea obtinerii Autorizatiilor de functionare PSI

Denumire:       Servicii de proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu  in vederea obtinerii Autorizatiilor de functionare  PSI

Cod CPV: 71317100-4

Data postare:  09.05.2017

Preţ total estimat:  38.807,00 lei exclusiv TVA (defalcat pe loturi conform Anexa 1 atasata)

Conditii de participare: Ofertantii vor prezenta Autorizatie eliberata de Inspectoratul General  pentru Situatii de Urgenta, conform Ordinului Ministrului Administratiei  si Internelor nr.87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a  persoanelor care efectueaza lucrari de proiectare  a sistemelor si instatiilor de semnalizare alarmare si alertare in caz de incendiu.

Termen de predare: 15 zile lucratoare de la atribuirea in SEAP, respectiv de la emiterea comenzii

Criteriul de atribuire:  Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere:  16.06.2017 ora 15.00

Modul de transmitere oferte: Ofertele se vor trimite in plic inchis la Registratura UMF str. Victor  Babeș nr 8 ,Cod postal 400012.Se  poate participa pentru unul sau mai multe loturi. Ofertele se vor intocmi pentru fiecare lot. Se va completa formularul de oferta atasat – Anexa 2 Oferta declarată câștigătoare urmând a fi încărcată în catalogul de produse   a  site-ului  www.e-licitație.ro Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul 0264-597 256 int 2803,2802   și pe  adresa de e-mail  .

Ofertanți: SC ELECTROPLUS SRL,QUARTZ MATRIX SRL, NRG INSTAL SRL

Câștigător: SC ELECTROPLUS SRL

Preț ofertat : 23100 RON exclusiv TVA(defalcat pe louri conform oferta)

Accesat de 3409 de ori