UMF
Vineri, 09 Iunie 2017 14:49

Reactivi/Subsțante/Consumabile laborator

Denumire:           Reactivi/Subsțante/Consumabile laborator

Cod CPV:         33696500-0

Data postare:     09.06.2017

Pret estimat: 13378.99 lei exclusiv TVA

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut .

Data limita de depunere: 14.06.2017          

Termen de livrare : 7 zile de la emiterea comenzii

Ofertele se vor trimite pe mail-ul  .

Ofertele trebuie sa cuprinda: pretul ofertat fara TVA. Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

Ofertantul castigatior va depune oferta pe SEAP pe site-ul e-licitatie.ro – sectiunea cumparari directe .

Se anexează la prezenta :  -  Caietul de sarcini

 

 Pentru clarificari si/sau detalii privind achizitia ne puteti contacta pe adresele de mail nalbu@umfcluj.ro 

Ofertanti:

Castigator:

Pret ofertat:

Accesat de 3497 de ori