UMF
Marți, 18 Iulie 2017 14:54

Furnizare reactivi si consumabile de laborator

Denumire:           Anunt 109 234 /Reactivi/Subsțante/Consumabile laborator

Cod CPV:         33696500-0

Data postare:     18.07.2017

Pret estimat: 10016 lei exclusiv TVA

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut .

Data limita de depunere: 24.07.2017          

Termen de livrare : 30 zile de la emiterea comenzii

Ofertele se vor trimite pe mail-ul .

Ofertele trebuie sa cuprinda: pretul ofertat fara TVA. Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

Ofertantul castigatior va depune oferta pe SEAP pe site-ul e-licitatie.ro – sectiunea cumparari directe .

Se anexează la prezenta : - Caietul de sarcini

Pentru clarificari si/sau detalii privind achizitia ne puteti contacta pe adresele de mail nalbu@umfcluj.ro

Ofertanti:

Castigator:

Pret ofertat:

Accesat de 3167 de ori