UMF
Luni, 21 August 2017 16:30

Servicii de proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu la 6 clădiri

Denumire: Servicii de proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu la 6 clădiri

Cod CPV: 71317100-4

Data postare: 21.08.2017

Preţ estimat: 88677,37 lei exclusiv TVA conform estimarii pe loturi atașate

Conditii de participare: Ofertantii vor prezenta Autorizatie eliberata de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, conform Ordinului ministrului administratiei si internelor nr.87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari în domeniul apararii împotriva incendiilor, pentru efectuarea lucrarilor de proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu;

Termen de predare: 15 zile de la atribuirea in SEAP

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 28.08.2017 ora 16

Ofertele se vor trimite in plic inchis la Registratura UMF str. V.Babeș nr 8 Cod postal 400012 oferta declarată câștigătoare urmând a fi încărcată în catalogul de produse a site-ului www.e-licitație.ro

Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul 0264-597 256 int 2803, și pe adresa de e-mail

Ofertanți: S.C. Electroplus SRL

Câștigător: S.C. Electroplus SRL

Preț ofertat : 66500,00lei

Accesat de 3320 de ori