UMF
Miercuri, 30 August 2017 14:13

Furnizare videoproiectoare 3 buc

Denumire: Furnizare videoproiectoare 3 buc

Data postare: 30.08.2017

Preţ estimat total : 6891.60 lei exclusiv TVA

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 04.09.2017 ora 12,00

Termen de livrare: 20 zile de la data semnarii contractului

Ofertele se vor trimite pe e-mail la adresa

Ofertele vor cuprinde:Pretul ofertat fara TVA . Pretul ofertei este ferm , exprimat in lei , fara TVA.

Ofertantul castigator va depune oferta pe SEAP pe site-ul e-licitatie.ro-sectiunea cumparari directe.

Se anexeaza la prezenta- Caietul de sarcini

Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul

0264-597 256 int 2802, și pe adresa de e-mail .

Ofertanți: SC PCZONE ONLINE DISTRIBUTIE SRL,SC SUPREM OFFICE SRL,SC UNION CO SRL,SC QUARTZ MATRIX SRL, SC DALIRO SRL

Câștigător: SC SUPREM OFFICE SRL

Preț ofertat : 2095,00 / BUC

 

Accesat de 3132 de ori