UMF
Miercuri, 30 August 2017 14:51

Furnizare multifunctionala 1 buc

Denumire: Furnizare multifunctionala 1 buc

Data postare: 30.08.2017

Preţ estimat total : 13361.35 lei exclusiv TVA

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 04.09.2017 ora 12,00

Termen de livrare: 20 zile de la data semnarii contractului

Ofertele se vor trimite pe e-mail la adresa

Ofertele vor cuprinde:Pretul ofertat fara TVA . Pretul ofertei este ferm , exprimat in lei , fara TVA.Plata se va face din contractul de finantare GA733352/05.12.2016-EUSCREEN

Ofertantul castigator va depune oferta pe SEAP pe site-ul e-licitatie.ro-sectiunea cumparari directe.

Se anexeaza la prezenta- Caietul de sarcini, Conditii contract furnizare_1, Formulare furnizare produse

Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul

0264-597 256 int 2802, și pe adresa de e-mail .

Ofertanți:  SC PRINTOPIA SRL,SC SUPREM OFFICE SRL,SC PRODUCTON SRL,SC PRIME SOLUTIONS SRL            

Câștigător: Nu a fost desemnat ofertant castigator, nici o oferta nu a fost conforma . Se va relua achizitia.

Preț ofertat :

 

Accesat de 3149 de ori