UMF
Vineri, 15 Septembrie 2017 16:40

Furnizare multifunctionala- 1 buc-reluare achizitie

Denumire: Furnizare multifunctionala 1 buc -reluata

Data postare: 15.09.2017

Preţ estimat total : 13361.35 lei exclusiv TVA

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 20.09.2017  ora 14.00

Termen de livrare: 15 zile calendaristice de la data semnarii contractului

Ofertele se vor trimite pe e-mail la adresa

Ofertele vor cuprinde:Pretul ofertat fara TVA . Pretul ofertei este ferm , exprimat in lei , fara TVA.Plata se va face din contractul de finantare GA733352/05.12.2016-EUSCREEN

Ofertantul castigator va depune oferta pe SEAP pe site-ul e-licitatie.ro-sectiunea cumparari directe.

Se anexeaza la prezenta- Caietul de sarcini, Conditii contract furnizare_1, Formulare furnizare produse

Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul

0264-597 256 int 2802, și pe adresa de e-mail .

Ofertanți:   SC UNION CO SRL, SC PRODUCTON SRL, NS COPIERS           

Câștigător: SC UNION CO SRL

Preț ofertat : 10.500,00 lei fara TVA

 

Accesat de 3104 de ori