UMF
Vineri, 22 Septembrie 2017 15:41

Furnizare consumabile pe proiect EUSCREEN

Denumire: Furnizare consumabile pentru proiect EUSCREEN

Data postare: 22.09.2017

Preţ estimat total : 22.184,71 lei exclusiv TVA

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere:27.09.2017 ora 12,00

Termen de livrare: 10 zile calendaristice de la data semnarii contractului

Ofertele se vor trimite pe e-mail la adresa

Ofertele vor cuprinde:Pretul ofertat fara TVA . Pretul ofertei este ferm , exprimat in lei , fara TVA.Plata se va face din contractul de finantare GA733352/05.12.2016-EUSCREEN

Ofertantul castigator va depune oferta pe SEAP pe site-ul e-licitatie.ro-sectiunea cumparari directe.

Se anexeaza la prezenta-Necesarul de consumabile, Conditii contract furnizare_1, Formulare furnizare produse

Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul

0264-597 256 int 2802, și pe adresa de e-mail .

Ofertanți:  OFFICE MAX SRL, COMSER SRL, SUPREM OFFICE SRL            

Câștigător: SUPREM OFFICE SRL

Preț ofertat : 21520.64

 

Accesat de 3067 de ori