Imprimă această pagină
Vineri, 22 Septembrie 2017 15:41

Furnizare consumabile pe proiect EUSCREEN

  Denumire: Furnizare consumabile pentru proiect EUSCREEN

  Data postare: 22.09.2017

  Preţ estimat total : 22.184,71 lei exclusiv TVA

  Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

  Data şi ora limită de depunere:27.09.2017 ora 12,00

  Termen de livrare: 10 zile calendaristice de la data semnarii contractului

  Ofertele se vor trimite pe e-mail la adresa

  Ofertele vor cuprinde:Pretul ofertat fara TVA . Pretul ofertei este ferm , exprimat in lei , fara TVA.Plata se va face din contractul de finantare GA733352/05.12.2016-EUSCREEN

  Ofertantul castigator va depune oferta pe SEAP pe site-ul e-licitatie.ro-sectiunea cumparari directe.

  Se anexeaza la prezenta-Necesarul de consumabile, Conditii contract furnizare_1, Formulare furnizare produse

  Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul

  0264-597 256 int 2802, și pe adresa de e-mail .

  Ofertanți:  OFFICE MAX SRL, COMSER SRL, SUPREM OFFICE SRL            

  Câștigător: SUPREM OFFICE SRL

  Preț ofertat : 21520.64

   

  Accesat de 2700 de ori