UMF
Luni, 25 Septembrie 2017 11:30

Valorificare deșeu fier provenit din dezafectare lift persoane

Denumire: Valorificare deșeu fier provenit din dezafectare lift persoane

Cod CPV: 14630000-6

Data postare: 25.09.2017

Cantitate estimată: 1000 Kg

Preţ estimat: 0,70 lei/kg (Fără TVA)

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai ridicat

Data şi ora limită de depunere: 28.09.2017

Ofertele se vor depune la adresa de e-mail Elena.Hiriscau@umfcluj.ro

Oferta va include încărcarea și transportul materialului feros. Deșeul se află la adresa: Colonia Becaș f.n.

Ofertanții vor depune copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comerțului și codul fiscal-pentru persoane juridice respectiv copie după actul de identitate pentru persoane fizice.

Clarificări se pot solicita la tel 0264 597 256 int 2803 sau adresa de mail:

Ofertanți:

Câștigător:

Preț ofertat :

Accesat de 2858 de ori