UMF
Miercuri, 27 Septembrie 2017 15:42

Servicii specifice " Securității la incendiu" pentru un număr de 11 clădiri

Denumire: Servicii specifice “Securitatii la incendiu” pentru un nr. de 11 cladiri , conform caiet de sarcini.

Data postare: 27.09.2017

Preţ estimat: 136180 lei exclusiv TVA

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 02.10.2017 ora 14,00

Termen de predare: 15.12.2017

Condiții de plată: Plata se va efectua conform graficului de prestare in baza unui proces verbal de recepție servicii semnat de către ambele părți.

Ofertele se vor depune in plic inchis la registratura UMF Str. V.Babeș nr 8

Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul 0264-597 256 int 2803, și pe adresa de e-mail

Ofertanți:SC iC Protect Consult SRL Cluj-Napoca  și PFA Boca Ilarie

 

Având in vedere modificările legislative privind apărarea împotriva incendiilor (Legea 307/2006) comisia de evaluare a hotărât să anuleze achizitia " Servicii specifice securității la incendiu pt. 11 clădiri" urmînd a se reface caietul de sarcini și a se republica.  

Accesat de 3487 de ori