Imprimă această pagină
Vineri, 29 Septembrie 2017 16:58

Servicii de catring pentru proiect EUSCREEN

  Denumire: Servicii de catering pentru proiect EUSCREEN

  Data postare: 29.09.2017

  Preţ estimat total : 18.000,00 lei exclusiv TVA

  Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

  Data şi ora limită de depunere: 04.10.2017 ora 12,00

  Durata contractului : pana la 31.12.2017

  Ofertele se vor trimite pe e-mail la adresa

  Ofertele vor cuprinde:Pretul ofertat fara TVA . Pretul ofertei este ferm , exprimat in lei , fara TVA.Plata se va face din contractul de finantare GA733352/05.12.2016-EUSCREEN

  Ofertantul castigator va depune oferta pe SEAP pe site-ul e-licitatie.ro-sectiunea cumparari directe.

  Se anexeaza la prezenta-Caietul de sarcini si Formularul de oferta

  Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul

  0264-597 256 int 2802, și pe adresa de e-mail .

  Ofertanți:              

  Câștigător:

  Preț ofertat :

  Accesat de 2703 de ori