UMF
Marți, 03 Octombrie 2017 17:49

Servicii de realizare materiale promotionale pentru proiect EUSCREEN

Denumire: Servicii de realizare materiale promotionale pentru proiect EUSCREEN

Data postare: 03.10.2017

Preţ estimat total :10.000,00 lei exclusiv TVA

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 06.10.2017 ora 12,00

Durata contractului : pana la 31.12.2017

Ofertele se vor trimite pe e-mail la adresa

Ofertele vor cuprinde:Pretul ofertat fara TVA . Pretul ofertei este ferm , exprimat in lei , fara TVA.Plata se va face din contractul de finantare GA733352/05.12.2016-EUSCREEN

Ofertantul castigator va depune oferta pe SEAP pe site-ul e-licitatie.ro-sectiunea cumparari directe.

Se anexeaza la prezenta-Caietul de sarcini

Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul

0264-597 256 int 2802, și pe adresa de e-mail .

Ofertanți:   SC UNIFORM RESOURCES, SC UNIQUE PROMO SRL,SC ACCENT MEDIA SRL, SC HOPE PROMO SRL, SC ROXER GRUP SRL,SC FLAROM ADVERTISING SRL           

Câștigător: SC FLAROM ADVERTISING SRL

Preț ofertat : 3300,00

 

Accesat de 3286 de ori