UMF
Marți, 03 Octombrie 2017 17:51

Servicii de realizare materiale educationale pentru proiect EUSCREEN

Denumire: Servicii de realizare materiale educationale pentru proiect EUSCREEN

Data postare: 03.10.2017

Preţ estimat total :45.942,85 lei exclusiv TVA

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 06.10.2017 ora 12,00

Durata contractului : pana la 31.12.2017

Ofertele se vor trimite pe e-mail la adresa

Ofertele vor cuprinde:Pretul ofertat fara TVA . Pretul ofertei este ferm , exprimat in lei , fara TVA.Plata se va face din contractul de finantare GA733352/05.12.2016-EUSCREEN

Ofertantul castigator va depune oferta pe SEAP pe site-ul e-licitatie.ro-sectiunea cumparari directe.

Se anexeaza la prezenta-Caietul de sarcini si Scenariul

Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul

0264-597 256 int 2802, și pe adresa de e-mail .

Ofertanți:  Nu au fost depuse oferte             

Câștigător: Nu au fost ofertanti

Preț ofertat :

 

Accesat de 3138 de ori