UMF
Luni, 13 Noiembrie 2017 16:08

Servicii de catering pentru proiect EUSCREEN-pentru perioada 18.11-19.11.2017

 

Denumire: Servicii de catering pentru proiect EUSCREEN-pentru perioada 18.11-19.11.2017

Data postare: 13.11.2017

Preţ estimat total :11.400,00 lei exclusiv TVA

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 15.11.2017 ora 12,00

Durata contractului și perioada de prestare a serviciilor: Din momentul semnării contractului si până la data de 31.12.2017.

Ofertele se vor trimite pe e-mail la adresa

Ofertele vor cuprinde:Pretul ofertat fara TVA . Pretul ofertei este ferm , exprimat in lei , fara TVA.Plata se va face din contractul de finantare GA733352/05.12.2016-EUSCREEN

Ofertantul castigator va depune oferta pe SEAP pe site-ul e-licitatie.ro-sectiunea cumparari directe.

Se anexeaza la prezenta-Caietul de sarcini si Formularul de oferta

Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul

0264-597 256 int 2802, și pe adresa de e-mail .

Ofertanți: SC EXCLUSIV catering&events SRL , SC ASTORIA SRL             

Câștigător: SC ASTORIA SRL

Preț ofertat : 10500 lei exclusiv  TVA

 

Accesat de 3013 de ori