UMF
Marți, 19 Decembrie 2017 17:17

Intretinere, controale de supraveghere , depanari si revizii tehnice curente si revizii generale anuale la ascensoarele de la caminele cladirile UMF

Denumire: Servicii de intretinere , controale de supraveghere ( min 2/luna), depanari si revizii tehnice curente si revizii generale anuale la ascensoarele de la Caminele si Cladirile UMF pentru anul 2018

Data postare: 19.12.2017

Preţ estimat total : 95.882,35 lei exclusiv TVA

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 21.12.2017 ora 12,00

Durata contractului și perioada de prestare a serviciilor: Din momentul semnării contractului si până la data de 31.12.2018.

Ofertele se vor trimite la Registratura UMF , Cluj-Napoca , str. Victor Babes nr.8, in plic inchis pana la data de 21.12.2017 ora 12.00.

Ofertele vor cuprinde:Oferta tehnica .Oferta financiara.Autorizatie ISCIR pentru montare,punere in functiune cazane conform PT C11/2010. Pretul ofertei este ferm , exprimat in lei , fara TVA.

Ofertantul castigator va depune oferta pe SEAP pe site-ul e-licitatie.ro-sectiunea cumparari directe.Cod CPV-50750000-7

Se anexeaza la prezenta-Caietul de sarcini , Anexa 1 si Anexa 2

Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul

0264-597 256 int 2802, și pe adresa de e-mail .

Ofertanți:    SC ASCENSO SRL, SC KONE ASCENSORUL SA            

Câștigător: SC KONE ASCENSORUL SA

Preț ofertat : 72.950,00 lei exclusiv TVA

 

Accesat de 2594 de ori