UMF
Marți, 19 Decembrie 2017 17:45

Activitati de supravegere si verificare tehnica pentru instalatiile si echipamentele sub presiune si pentru instalatiile de ridicat , supuse controlului ISCIR din dotarea beneficiarului,specificate in ANEXA 1, in conformitate cu prevederile prevazut

Denumire: Activitati de supravegere si verificare tehnica pentru instalatiile si echipamentele sub presiune si pentru instalatiile de ridicat , supuse controlului ISCIR din dotarea beneficiarului,specificate in ANEXA 1, in conformitate cu prevederile prevazute in Legea 64/2008 si a prevederilor din prescriptiile tehnice -ISCIR

Data postare: 19.12.2017

Preţ estimat total : 49.159,00 lei exclusiv TVA

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 21.12.2017 ora 12,00

Durata contractului : pana la 31.12.2018

Ofertele se vor trimite la Registratura UMF , Cluj-Napoca str. Victor Babes nr. 8, in plic inchis pana la data de 21.12.2017 ora 12.00.

Ofertele vor cuprinde:Pretul ofertat fara TVA , Autorizatie ISCIR. Pretul ofertei este ferm , exprimat in lei , fara TVA.

Ofertantul castigator va depune oferta pe SEAP pe site-ul e-licitatie.ro-sectiunea cumparari directe.Cod CPV-71630000-3

Se anexeaza la prezenta-Caietul de sarcini si Anexa 1-Formularul de oferta si Anexa 2-Lista de utilaje

Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul

0264-597 256 int 2802, și pe adresa de e-mail .

Ofertanți:  Abcony Aerv SRL, PFA  Miron G.Ioan            

Câștigător: PFA Miron G.Ioan

Preț ofertat : 41.108,00 lei fara TVA

 

Accesat de 4321 de ori