UMF
Joi, 18 Ianuarie 2018 14:53

Servicii – Expert Fizica Medicala

Servicii – Expert Fizica Medicala- conform caiet de sarcini atasat

Data si ora limita de depunere a ofertelor:22.01.2018, ora 09:00

Ofertele se vor depune in plic sigilat la Registratura UMF, str.V.Babes nr.8, etaj 2

Valoarea estimativa: 25210.09 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai mic

Ofertele trebuie sa fie exprimate in lei

Ofertantul castigator isi va incarca ulterior oferta pe SEAP

Persoana de contact: Tudor Blaga,

Ofertant castigator: SC RADX Consult SRL- 2100 lei fara TVA/ luna

Accesat de 2605 de ori