UMF
Joi, 01 Martie 2018 12:12

Servicii de intretinere si revizii tehnice periodice la posturile trafo la cladirile si caminele UMF –anunt 157408

Denumire: Servicii de intretinere si revizii tehnice periodice la posturile trafo la cladirile si caminele UMF

CPV: 50532200-5

Data postare: 01.03.2018

Preţ estimat: 7990,00 lei exclusiv TVA

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 06.03.2018 ora 15,00

Termen de execuție : 31.05.2018

Ofertele se vor depune la Registratura UMF, str. Victor Babes nr. 8 in plic inchis. Ofertele vor contine urmatoarele documente: Oferta tehnica, Oferta financiara , Atestat ANRE conf ord. 116/2016.

Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul 0374 834 803 si pe e-mail

Ofertanți:  S.C. Electroplus SRL

Câștigător: S.C. Electroplus SRL

Preț ofertat :6800,00 lei

Accesat de 2502 de ori