UMF
Miercuri, 14 Martie 2018 12:41

Servicii de reparații tâmplărie aluminiu și PVC la cămine şi clădiri

Denumire: Servicii de reparații tâmplărie aluminiu și PVC la cămine şi clădiri

Data postare: 14.03.2018

Cod CPV:   50712000-9

Preţ estimat total pentr interventii si piese de schimb pe anul 2018 :  67.218,71  lei exclusiv TVA

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 19.03.2017 ora 15,00

Ofertele se vor depune in plic inchis la registratura UMF Str. V. Babeş nr 8

 Clarificare la valoarea esimata si caietul de sarcini: Pe langa pretul unitar / piese de schimb din formularul anexat , se va mai  oferta un pret unitar/ interventie ( care contine doar manopera), in limita valorii maxime estimate de 3025,21 lei pe anul 2018. Aceasta interventie se va efectua doar  la solicitarea beneficiarului.

Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul 0374 834 803 ori e-mail tenghis@umfcluj.ro

Ofertanți: S.C. Termofan SRL

Câștigător: S.C. Termofan SRL

Preț ofertat : Prețul unitar pentru o intervenție minoră, care nu presupune schimbarea unor piese cum ar fi deblocarea unei usi ori ferestre închise/deschise, reglaj, calare, gresare ori constatare este de 50,00 lei la care se adaugă TVA. Lista de cantitati cuprinzand pretul unitar al pieselor inclusiv procurare, transport si manopera de montare, precum si toate cheltuielile directe si indirecte necesare efectuarii lucrarilor de reparatii are valoarea de 59899.10 lei la care se adaugă TVA.

Accesat de 2703 de ori