UMF
Miercuri, 11 Aprilie 2018 11:46

Servicii de Instalare de masini de spalat si uscat haine la Camine Hasdeu

Denumire: Servicii de instalare de masini de spalat si uscat haine la Camine Hasdeu.

Data postare: 11.04.2018

Cod CPV:   51543400-4

Preţ estimat: 41175.70 lei( conform centralizator atasat)

Termen de executie : 30 zile de la atribuire

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 17.04.2018

Ofertele se vor depune in plic inchis la registratura UMF Str. V. Babeş nr 8 sau pe mailul . Se pot depune oferte pe unul sau mai multe loturi.

Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul 0374 834 803 ori e-mail tenghis@umfcluj.ro

Clarificare: S-au adăugat listele de cantitati si in format  .pdf

Ofertanți:S.C. Ahra Inst SRL si S.C. Vilcons SRL

Câștigător: S.C. Ahra Inst SRL la Lot 1 Instalare masini de spalat si uscat Camin VII Nou Hasdeu si Lot4 Instalare masini de spalat si uscat Camin IX Hasdeu Subsol respectiv S.C. Vilcons SRL la Lot2 Instalare masini de spalat si uscat Camin IX Hasdeu si Lot 3 Instalare masini de spalat si uscat Camin X Hasdeu

Preț ofertat :Lot 1 13058.98lei, Lot 2 5673.03lei, Lot3 5809,53 lei si Lot 4 14032,23 lei exclusiv TVA

Accesat de 2696 de ori