UMF
Joi, 20 Decembrie 2018 16:07

Intretinere , controale de supraveghere( minim 2/luna), depanari si revizii tehnice curente si revizie generala anuala la ascensoarele CAMINELOR si CLADIRILOR UMF „Iuliu Hatieganu”Cluj- Napoca

Denumire:            Intretinere , controale de supraveghere( minim 2/luna), depanari si revizii                        tehnice curente si revizie generala anuala la ascensoarele CAMINELOR si                         CLADIRILOR UMF „Iuliu Hatieganu”Cluj- Napoca

Cod CPV:         50750000-7

Data postare:    20.12.2018

Valoarea estimata TOTALA : 92.670,00 lei exclusiv TVA, asfel:

a)cladiri(10 buc) total :74.302,00 lei exclusiv TVA

- revizie generala = 15.966,00 lei exclusiv TVA

-intretinere, reparatie accidentala a ascensoarelor=58.336,00 lei exclusiv TVA

b)camine( 4 buc) total:13.982,00 lei exclusiv TVA

-revizie generala=3193,00 lei exclus TVA

-intretinere, reparatie accidentala a  ascensoarelor =10.789 lei exclusiv TVA

c)Hotel City total: 4.386,00 lei exclus TVA

-intretinere, reparatie accidentala a ascensoarelor =4.386,00 lei exclusiv TVA

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut .

Data limita de depunere: 27.12.2018         

Termen de executie : 01.01.2019-31.12.2019

Ofertele se vor trimite pe email –ul . Dimensiunea unui email nu va depasi capacitatea serverului UMF de 5MB.

Ofertele trebuie sa cuprinda: oferta tehnica, oferta financiara , Autorizatie ISCIR.

Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

Ofertantul castigatior va depune in original pe SEAP pe site-ul e-licitatie.ro – sectiunea cumparari directe.

Se anexează la prezenta : ANEXA 1, ANEXA2.              

Pentru clarificari si/sau detalii privind achizitia ne puteti contacta telefonic la numarul de telefon 0374/834802 sau pe adresa de mail . –Biroul Achizitii Lucrari .

Ofertanti: S.C. Kone Ascensorul S.A.

Castigator:S.C. Kone Ascensorul S.A.

Pret ofertat:  70510,00 lei fara TVA

 

Accesat de 2284 de ori