UMF
Vineri, 21 Decembrie 2018 10:49

Servicii de supraveghere si dispecerizare 12 centrale automatizate pentru anul 2019

Denumire: Servicii de supraveghere si dispecerizare 12 centrale automatizate pentru anul 2019

Cod CPV : 42961000-0 Sisteme de comanda si control

Data postare:21.12.2018

Preţ estimat: 126 300 lei exclusiv TVA

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 27.12.2016

Termen de execuție: 12 luni de la data semnarii contractului si emiterii ordinului de incepere

Ofertele vor fi depuse la Registratura UMF, str. V Babes nr. 8, pana la data limita de depunere a ofertelor.Oferta va cuprinde pretul ofertat. Dupa analiza ofertelor financiare, la solicitarea Autoritatii contractante , ofertantul potential castigator va depune oferta de pret pe platforma electronica SICAP, iar la sediul Autoritatii contractante, in original, formularul de oferta si in copie conform cu originalul documentele care atesa autorizarile solicitate in caietul de sarcini.

Pentru clarificări şi sau detalii tehnice ne puteţi contacta la tel. 0374-834800, Serviciul tehnic, ing. Mircea Resiga, Birou achizitii lucrari 0374-834803

Ofertanți:Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca

Câștigător: Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca

Preț ofertat: 126300,00 lei exclusiv TVA

Accesat de 2034 de ori