UMF
Vineri, 11 Ianuarie 2019 13:01

Servicii de colectare, transport si neutralizare deseuri chimice periculoase

Denumire:     Servicii de colectare, transport si neutralizare deseuri chimice periculoase

Cod CPV:         90520000-8

Data postare:     11.01.2019

Pret estimat: 100.000 lei exclusiv TVA, cantitatea maxima de 8000 kg / an

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut .

Data limita de depunere: 15.01.2019          

Durata contractului: de la data semnarii si pana la data de 31.12.2019

Executia contractului : la solicitarea catedrelor

                                    Frecventa de lucru : de 3 ori pe saptamana

Ofertele(cuprind : oferta tehnica, oferta financiara , Autorizatie de mediu eliberata de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului in copie conform cu originalul), se vor trimite la adresa de email .

Ofertele trebuie sa cuprinda: pretul unitar / kg ofertat fara TVA si valoarea totala a ofertei fara TVA pentru cantitatea maxima de 3500 kg/an.

Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

Ofertantul castigator va posta pretul unitar/ kg ofertat in SEAP , cu precizarea pentru maxim 3500 kg

Se anexează la prezenta : - Caietul de sarcini

Pentru clarificari si/sau detalii privind achizitia ne puteti contacta telefonic la numarul de telefon 0374/834802 sau pe adresa de mail , persoana de legatura Calugar Nicoleta –Biroul Achizitii Lucrari si Servicii .

Ofertanti:

Castigator:

Pret ofertat:

Accesat de 2162 de ori