UMF
Vineri, 11 Ianuarie 2019 13:09

Servicii de colectare, transport si neutralizare deseuri medicale periculoase

Denumire:     Servicii de colectare, transport si neutralizare deseuri medicale periculoase

Cod CPV:         90524400-0

Data postare:  11.01.2019

Pret estimat: 36.302,52 lei exclusiv TVA, cantitatea maxima de 6500 kg / an

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut .

Data limita de depunere: 15.01.2019          

Durata contractului: de la data semnarii si pana la data de 31.12.2019

Executia contractului : la solicitarea catedrelor

                                    Frecventa de lucru : de 3 ori pe saptamana

Ofertele(cuprinde: oferta tehnica, oferta financiara , Autorizatie de mediu eliberata de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului in copie conform cu originalul) se vor trimite la adresa de email .

Ofertele trebuie sa cuprinda: pretul unitar / kg ofertat fara TVA si valoarea totala a ofertei fara TVA pentru cantitatea maxima de 6500 kg/an.

Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei, fără TVA.

Ofertantul castigator va posta pretul unitar/ kg ofertat in SEAP .

Se anexează la prezenta : - Caietul de sarcini

Pentru clarificari si/sau detalii privind achizitia ne puteti contacta telefonic la numarul de telefon 0374/834802 sau pe adresa de mail , persoana de legatura Calugar Nicoleta –Biroul Achizitii Lucrari si Servicii .

Ofertanti:

Castigator:

Pret ofertat:

Accesat de 979 de ori