UMF
Miercuri, 06 Februarie 2019 09:35

Verificarea prizelor de pamant cladiri, camine si Hotel City

Denumire: Verificarea prizelor de pamant cladiri, camine si Hotel City

Cod CPV : 50711000-2 Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor electrice de construcţii

Data postare:06.02.2019

Preţ estimat: 43556.30 fara TVA astfel:

Cladiri:29593.28 fara TVA

Camine:13546.22 fara TVA

Hotel City: 416.80 fara TVA

Total 43556.30 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 12.02.2019

Termen de execuție:  de la data semnarii contractului si emiterii ordinului de incepere si pana la 31.12.2019

Ofertele vor fi depuse la Registratura UMF, str. V Babes nr. 8, pana la data limita de depunere a ofertelor.Oferta va cuprinde pretul ofertat, oferta tehnica, Autorizatie ANRE. Dupa analiza ofertelor financiare si tehnice, la solicitarea Autoritatii contractante , ofertantul potential castigator va depune oferta de pret pe platforma electronica SICAP, iar la sediul Autoritatii contractante, in original, formularul de oferta si in copie conform cu originalul documentele care atesa autorizarile solicitate in caietul de sarcini.

Pentru clarificări şi sau detalii tehnice ne puteţi contacta la tel. 0374-834800, Serviciul tehnic, , Birou achizitii lucrari 0374-834803

Ofertanți:PFA Butur Petrică, SC Servselect SRL, SC Electric Timeing, SC T.A.T.A. Electric SRL, SC Electroind SRL, SC RO-ING Group SRL, SC Blue NRG, SC Pado Group, S.C. Electroservice SRL, RST Group și PSM Electric

Câștigător:PFA Butur Petrică

Preț ofertat: 12122,00 lei

Accesat de 2239 de ori