UMF
Miercuri, 06 Februarie 2019 09:39

Servicii de verificare periodica a punctelor de ardere

Denumire: Servicii de verificare periodica a punctelor de ardere

Cod CPV : 50710000-5 Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor electrice şi mecanice de construcţii

Data postare:06.02.2019

Preţ estimat: 45155.45 lei exclusiv TVA astfel:

Cladiri:34663.86 lei fara TVA

Camine:10399.15 lei fara TVA

Hotel City:92.44 lei fara TVA

TOTAL: 45155.45 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 12.02.2019

Termen de execuție:  de la data semnarii contractului si emiterii ordinului de incepere si pana la 31.12.2019

Ofertele vor fi depuse la Registratura UMF, str. V Babes nr. 8, pana la data limita de depunere a ofertelor.Oferta va cuprinde pretul ofertat, oferta tehnica, Autorizatie ANRE. Dupa analiza ofertelor financiare si tehnice, la solicitarea Autoritatii contractante , ofertantul potential castigator va depune oferta de pret pe platforma electronica SICAP, iar la sediul Autoritatii contractante, in original, formularul de oferta si in copie conform cu originalul documentele care atesa autorizarile solicitate in caietul de sarcini..

Pentru clarificări şi sau detalii tehnice ne puteţi contacta la tel. 0374-834800, Serviciul tehnic, , Birou achizitii lucrari 0374-834803

Ofertanți:  S.C. Abcony Serv SRL-D și S.C. DIA TERMO INSTAL VEST SRL

Câștigător:S.C. Abcony Serv SRL-D

Preț ofertat: 29310,00

Accesat de 2091 de ori