UMF
Miercuri, 19 Iunie 2019 16:04

Reabilitare faţada Clădire Emil Isac 13-Lot1 Procurare si montare 3 ferestre PVC inainte de inceperea lucrarilor –Lot 2

Denumire: Reabilitare faţada Clădire Emil Isac 13-Lot1

Procurare si montare 3 ferestre PVC inainte de inceperea lucrarilor –Lot 2

Data postare: 19.06.2019

Cod CPV:   lot1 - 45453100-9

                   lot2- 44221100-6

Preţ estimat: 165183.65 lei exclusiv TVA lot 1

                     2016,81 lei   exclusiv TVA lot 2

Termen de executie : 45 de zile de la emiterea ordinului de incepere, emis după constituirea garanţiei de bună execuţie pt. lot 1, respectiv 10 zile pt. lot 2

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data limită de depunere: 24.06.2019 ora 16,00

Ofertele se vor depune in plic inchis la registratura UMF Str. V. Babeş nr 8 sau pe mailul -nu va depasi 5Mb

Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul 0374 834 803, 0374 834 802 ori e-mail tenghis@umfcluj.ro

Ofertanți:lot 1 SC FIINCA NIT SRL şi SC ALPIN SHUNT SRL   lot2 SC TERMOFAN SRL

Câștigător:lot 1 SC ALPIN SHUNT SRL      lot 2 SC TERMOFAN SRL

Preț ofertat :lot 1 142998,82 lei  ; lot 2  1965.53 lei

Accesat de 1876 de ori