UMF
Vineri, 23 August 2019 10:27

Reabilitare Cladire V.Babeş nr 15 – Construcții și Instalații

Denumire: Reabilitare Cladire V.Babeş nr 15 –  Construcții și Instalații

Data postare: 23.08.2019

Cod CPV:   45453100-8

Preţ estimat: 157430,20 lei exclusiv TVA

Termen de executie : 30 de zile de la emiterea ordinului de incepere, după constituirea garanției de bună execuție dar nu mai târziu de 01.10.2019

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data limită de depunere: 28 .08.2019 ora 14,00

Ofertele se vor depune in plic inchis la registratura UMF Str. V. Babeş nr 8 sau pe mailul    -nu va depasi 5Mb/mesaj

Pentru clarificări şi sau detalii privind achiziția ne puteţi contacta telefonic la numărul 0374 834 803, 0374 834 802 ori e-mail tenghis@umfcluj.ro

Ofertanți:SC Instal Euro SRL și SC Mivo Expert Construct SRL

Câștigător:SC Instal Euro SRL

Preț ofertat :149174,77 lei exclusiv TVA

Accesat de 1993 de ori